A_Sunny_Day_In_Glasgow

A Sunny Day In Glasgow šiais metai leidžia nuostabius kūrinius, bloškiančius vasaros gaiva ir džiaugsmo pliūpsniais. Paskutinis perlas Almost Like Emotion (The Drop) toliau vysto šią garsinę liniją. Gilios ir išjaustos akimirkos.

Bangos Šviežia

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *