Indie Vibes in Spring

2012-04-24        

Captured Tracks vėl nustebina nuoširdaus ir išgryninto true indie doze be jokių paniatkių ir pozų. Dignan Porch paduoda tyro, lengvai melancholiško garage pop, nuotaikomis kartais kiek menančio shoegaze aukso amžių. Labai pavasariška kelių taiklių akordų kombinacija. Taip paprastai genialu. Laukiam albumo, kol Beach Fossils dirba ties savuoju ilgagroju.

Bangos Šviežia

Leave a Comment

Your email address will not be published.