Tuoj paaiškinsiu kam reikalingas puikus Firefox išplėtimas Session Manager. Firefox turi labai naudingą funkciją: show my windows and tabs from the last time (Firefox > Tools > Options > General > Startup), t.y. uždarius naršyklę ir vėl ją atidarius, jūs matysite visus prieš tai atvertus tab’us.

Bet šis reikalas turi vieną bėdelę. Jei netyčia atveriate tinklapį, kurio elementai naršyklę nulaužia ar atlieka kitus negeidaujamus veiksmus (bet kokiu atveju neįmanoma užverti „sugedusio“ tab‘o), per prievarta išjungus (pvz. per taskmanager) Firefox ir vėl atidarius, bus atvertas ir mirtinas tab‘as. Žodžiu, patenkat į užburtą ratą. Pagelbės Session Manager – po priverstinio Firefox uždarymo, sekantį kartą paleidus naršyklę bus parodytas langas, kuriame galite pažymėti, kuriuos tabu‘s krauti, kuriuos ne.

404

Leave a Comment

Your email address will not be published.