Southern European Punk

2013-11-19        

Soviet_Soviet

Soviet Soviet vėl paduoda dozę itališku temperamentu užtaisyto aštraus post punk su stipriai akcentuota antrąja žodžio dalimi. Vyrukai gitaras drožia iš peties ir greičio jiems taip pat nestinga. Trumpas, konkretus bei nuoširdus šotukas. Norėtųsi tokių energetinių užtaisų daugiau.

Bangos Šviežia

Leave a Comment

Your email address will not be published.