Jaunojo talento Balam Acab kūrinys Welcome – nuostabi pulsacija, perauganti beveik į ištisą simfoniją, sprogstančią įvairiaspalviais garsais. Šis jaunuolis moka pašokti kartais iki beveik neoklasikinių erdvių. Ir pasiekia tai, naudodamas subtiliai laužytą ritmiką ir beveik Burial menančius vokalinius semplus, paskęstančius giliame garsų okeane. Nardymas gelmėse staiga perauga į svaigius kilimus aukštyn. Rekomenduojama įdėmiai žiūrėti video, užsidėjus ausines.

Bangos Šviežia

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *