kostas-kubilinskas-1923

Mažai kas žino, kad laisvalaikiu Kostas prisidurdavo iš būrimo ir kitokių šamanizmų.

 

Ledinukas

Ledo rūmuose nuo seno
Senis Šaltis sau gyveno.
Ir turėjo jis anūką
Šaltanosį Ledinuką.
Geras buvo tas anūkas
Šaltanosis Ledinukas:
Nesurūgęs, nesustiręs,
Bet… kur eina, ten ir girias:
— Moku kalti
Ledo tiltus,
Moku malti
Sniego miltus…
Zuikį puikį —
Užpustyti,
Ežį kežį —
Užmigdyti.

Ir sušaldyt storą poną, Nuo arielkos net raudoną.
Visą žemę, jei norėčiau,
Aš sušaldyti galėčiau…
— Na jau, na! — jam Šaltis sako.—
Dar tau girtis neužteko.
Tau sušaldyt žemę knieti,
O sušaldyk tu valstietį.
Pažiūrėk — tenai už valkos
Pagiry jis kerta malkas.
— Chi! — nusijuokė anūkas.—
Aš nebūčiau Ledinukas,
Jei valstietį palei traką
Nesušaldyčiau į ragą.
Ką valstietis! Jeigu mešką
Kai paspaudžiu — šonai braška.

 

Eilėraščio pabaigą visi puikiai žinome.

Folkas Nuodai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *