Eruption Collision Stagnation

2012-11-27        

Geologiniai procesai tam tikra prasme primena žmonių santykius. Meilė kartais tikrai būna panaši į dviejų plokščių susidūrimą, koliziją. Bjork (kaip jau įrodė savo paskutiniame darbe) puikiai suvokia geologinių/biologinių procesų subtilumą bei grožį. Naujausias video darbas Mutual Core (režisierius Andrew Thomas Huang) kūriniui visa tai išreiškia vizualiniame pavidale. Keistos spalvotos uolienos šoka, dūksta smėlio jūroje, keistai primindamos žmonių sąveiką bei įgaudamos žmogiškus pavidalus. Tuo tarpu Bjork stovi viso šio estetiško chaoso centre ir drebina odą balso stygomis.

Bangos Šviežia

Leave a Comment

Your email address will not be published.