Cry Me an Audioriver


40 reivo piligrimų budo anksti ir to smalsaus jaudulio pripildytomis širdymis rinkosi Žvėryne, kad vėl pakartotų savo didžiąją metų ekspediciją. Draugiškai nutarus, kad tai yra reivo kvalifikacijos kėlimo kursai, visi susodinti po du, pradėta krištyti viskiu. Beprotnamis ant ratų šiais metais truko kiek trumpiau, atvažiavom greičiau. Iš kitos pusės, truputį gaila, kad pusnuogiam sušokti polkos ant degalinės stalų nei preteksto, nei konteksto nebuvo.

Toliau Cry Me an Audioriver