Spausdiname trečią jūsų pačių sukurtą pasaką iš 30-ies gabalėlių.

„Something BIG is cumming“ – laužyta amerikonų kalba mąstė Senelis. Bobutė, tuo tarpu, niekaip nesugebėjo užlopyti paskutinės skylės savo išeiginio treningo dešinėje klešnėje. Senelis:

– Ei Bobut, tik pamėgink prisikviest čia savo šalavų purvinų!

– Tai jau žinok, – pasakė bobutė ir nuėjo link arimų karvutės pamelžti. Bemelždama žiūri – senelis laksto. O kodėl laksto nesuprato.

Vieną vakarą Bobutė sugalvojo, kad reikia iškelti tūsą ir prie to plano visi prisidėjo. Spragilus ir dalgius nušveitė iki blizgesio, riebalais ištrynė – oi lėks galvelės!!! Be šitos aparatūros, Senelis atsinešė ir dar, berods, 49-aisiais pirktą Fed’ą, pamanė, juk reiks visą šitą vakarušką įamžinti. Bobutė buvo sena Hammer‘io pažįstama ir ne tik – jinai netgi filmavosi klipe „Kramtoškės“. Paskambino Hammer‘iui ir zabila strielku su juo prie kaimo pieninės.

Kaimo gyventojai sėdėjo liūdni ir susimąstę, nes šiandien gėrė pieną, o ne alų. Šiam momentui galbūt nebeaišku kas iš tiesų pradėjo rengti ir surengs tūsą, o kas tiesiog yra vakarėlių vinis ir organizatorius iš prigimties, bet kaimo gyventojai dėl visa ko pavartė vietines bibliotekos interneto geltonąjį puslapį, tam tikslui jei organizacinis komitetas nesugebėtų atitempti taip pakrikusio MC Hammer‘io už ausų ir pririnko alternatyvų, jei būtų besusigadinąs katalikiškas “Visi Hallelujah 2010” renginukas. Senelis turėjo savo laidojimo firmą, kurios dalininkas buvo MC Hammer‘is. Vadinosi jinai „Nutrūkus plionkė“. Firma pasirūpindavo visais mirusiais ir net kai kuriais gyvaisiais kaimo gyventojais. Prieš tusovkę jau buvo aišku, kad firmai nusimato darbo.

– Kodėl tu toks įdegęs? – paklausė bobutė atvykusio MC Hammeri’o ir pamojavo gėlėta skarele. „Rupūžėlė rugienoj, įkliuvau“ – net pirstelėjo iš siaubo reperis. Senelis pašnibždom kreipėsi i MC Hammer‘į:

– Davai palėk iki centro kokių „kiaunių“ pričiupk.

Neprailgo laikas ir prie Senelio su Hammer‘iu prisijungė „kiaunės“. Tuomet Seneliui pradėjo nebepatikt, bet Bobulė pradėjo gašliai šypsotis. Kadangi, Bobutei jau seksas neberūpėjo, Senelis pastoviai masturbuodavosi, kai tai pabodo – susirasdavo „kiaunių“ ir tratydavo per šikną. Seneliui vidurio amžiaus krizė jau senai buvo praėjusi, tačiau po šito panoro kisieliaus. Kaimo gyventojai nusprendė nulinčiuoti Senelį.

Kai Hammer‘is su Seneliu visiškai prisigėrė, jie nušliaužė į palėpę, kur senolis iš skrynios ištraukė 42 apdulkėjusius lavonus. Mc Hammer’is:

– Negalima šito liesti. Tai Bobutės. Ar girdi Seneli?! Negalima šito liesti!

Kiaunės kaip pasiutę pradėjo lakstyti po kaimą plėšydamos nuo savęs drabužius. Senelis susuko neblogą filmą iš viso to pavadinimu „Kokios kiaunės kai valgyt norisi!“ Kaimo gyventojams nieko kito neliko, tik atimti vyną iš Senelio.

MC Hammer’is savo arklišką bybį išsitraukęs, kaimo gyventojus išgąsdinęs, pradėjo „kiaunių“ dantimis ritmą mušti: TUK TUK TUK, šoko močiutės aplink tašių krūvą (siejama su pagonišku šokimu aplink laužą), TUK TUK TUK, krito „kiaunių“ dantys. Kur buvęs, kur nebuvęs, čia bybį ir Petras įkišti suspėjo.

Ir kai Senelis ir Bobutė to mažiausiai tikėjosi, MC Hammer‘is vėl pradėjo savo šokius ir dainas. Senelį tai vis dar taškė, o vat Bobutei šitas reikalas nepatiko. Ji nuėjo sprogdinti kaimo transformatorinės, bet per neatsargumą susiprogdino pati. Jos gabalėliai išlakstė po visą kaimą ir visi kas buvo tusovkėj pagalvojo, kad tai konfeti. MC Hammer‘is net nusimovė savo kelnes maišus ir gaudė krentančias iš dangaus gėrybes. Paskui paryčiais per atchodus visi klijavo bendrą skulptūrą ir pakoncovkėj iš bobutės liekanų gavosi visai nebloga „kiaunė“ kurią visi iš eilės ir ištvatijo. Prie kompanijos prisijungė garsioji Šilutės country grupė „Karčema“.

Senelis pagalvojo: „…kad tik nesibaigtų visas šitas tūsas kalėjime.“

Bobutė, vos pramerkusi užtinusias akis:

– Kiaunės, jūs, kur mano puslitris? Vakar tikrai palikau Hammer‘io bagažnike… ir dešros dar buvo ten.

Buvo gerai, nes Senelis dar turėjo žalios rūkomos arbačikės. Visi taip apsinešė, kad dėjo žvengt iš Bobutės.

O Senelis 5 diržus odos iš nugaros išrėžęs tarė:

– Smagiai pašokom!


– Pabaiga –


Kaip visada kviečiame rašyti sekančią pasaką.

Ašaros Pasakos Sūru

3 Replies to “Pasaka „Kaip kaimas tūsą rengė“”

Leave a Comment

Your email address will not be published.