1939. ODDZIAL KAWALERII WYRUSZA DLA OCZYSZCZENIA TERENU Z RESZTEK WOJSK POLSKICH. W GLEBI KOLUMNY ZMOTORYZOWANE
W CZASIE POSTOJU.
ADM
SYG. II-57 NR. NEG. R 8609


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *